Size effects in periodic materials with low scale separation

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Size effects in periodic materials with low scale separation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie