Size effect predictions by fracture models for a refractory ceramic

M.A.J. Gils, van, L.J.M.G. Dortmans, G. With, de, W.A.M. Brekelmans, J.H.P. Vree, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
141 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)273-283
TijdschriftInternational Journal of Fracture
Volume75
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit