Size-dependent submerging of nanoparticles in polymer melts: effect of line tension

Shanqiu Liu, Anupam Pandey, Joost Duvigneau, Julius Vancso, Jacco H. Snoeijer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  6 Citaten (Scopus)
  80 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Size-dependent submerging of nanoparticles in polymer melts: effect of line tension'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Chemische stoffen

  Engineering en materiaalwetenschappen