Size-dependent exciton g factor in self-assembled InAs/InP quantum dots

N.A.J.M. Kleemans, J. Bree, van, M. Bozkurt, P.J. Veldhoven, van, P.A.M. Nouwens, R. Nötzel, A. Silov, P.M. Koenraad, M.E. Flatté

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

27 Citaten (Scopus)
116 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Size-dependent exciton g factor in self-assembled InAs/InP quantum dots'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie