Size and topological effects of rhodium surfaces, clusters and nanoparticles on the dissociation of CO

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

36 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Size and topological effects of rhodium surfaces, clusters and nanoparticles on the dissociation of CO'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen