Six-tuple bid model for time-shifting devices in agent based supply-demand matching mechanism

M. Babar, P.H. Nguyen, V. Cuk, I.G. Kamphuis, W.L. Kling

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the IEEE Young Researchers Symposium (YRS 2014), 24-25 April 2014, Ghent, Belgium
UitgeverijEESA
Pagina's1-5
ISBN van geprinte versie9789081064804
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit