Situating approaches to museum guides for families and groups

Ron Wakkary, Kevin Muise, Karen Tanenbaum, Marek Hatala, Leora Kornfeld

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Situating approaches to museum guides for families and groups'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen