Site-directed fragment-based screening for the discovery of protein-protein interaction stabilizers

Eline Sijbesma, Kenneth K. Hallenbeck, Seppe Leysen, Pim J. de Vink, Lukasz Skóra, Wolfgang Jahnke, Luc Brunsveld, Michelle R. Arkin (Corresponding author), Christian Ottmann (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

40 Citaten (Scopus)
14 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Site-directed fragment-based screening for the discovery of protein-protein interaction stabilizers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Medicijnen en Levenswetenschappen