Sinus arrhythmia and training

W.G. Koster, E. Ivens

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Sinus arrhythmia and training'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicijnen en Levenswetenschappen