SINR-based equalization for multiband LTE-A and Gbps 4-PAM transmission over 50m thick-core POF and wireless link

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Filter
Actief

Zoekresultaten