Singling the odd ones out: A novelty detection approach to find defects in infrastructure-as-code

Stefano Dalla Palma, Majid Mohammadi, Dario Di Nucci, Damian A. Tamburri

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Singling the odd ones out: A novelty detection approach to find defects in infrastructure-as-code'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen