Singlet and triplet Cooper pair splitting in hybrid superconducting nanowires

Guanzhong Wang, Tom Dvir (Corresponding author), Grzegorz P. Mazur, Chun Xiao Liu, Nick van Loo, Sebastiaan L.D. ten Haaf, Alberto Bordin, Sasa Gazibegovic, Ghada Badawy, Erik P.A.M. Bakkers, Michael Wimmer, Leo P. Kouwenhoven

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

36 Citaten (Scopus)
52 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Singlet and triplet Cooper pair splitting in hybrid superconducting nanowires'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics

Material Science