Single wire configuration of electrons on a suspended helium film

A.M.C. Valkering, P.K.H. Sommerfeld, P.J. Richardson, R.W. Heijden, van der, A.T.A.M. Waele, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)

Samenvatting

A new technique to create and measure a single wire arrangement of electrons on helium is presented. Experimental results are reported for a 300 μm wide, 12 mm long channel.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)321-322
Aantal pagina's2
TijdschriftCzechoslovak Journal of Physics. Section B
Volume46
Nummer van het tijdschriftSuppl. 1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1996
Evenement21st International Conference on Low Temperature Physics - Prague
Duur: 8 aug 199614 aug 1996

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Single wire configuration of electrons on a suspended helium film'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit