Single step, metal templated synthesis of nanostructured soluble silsesquioxane catalyst supports

A.K. Skowron, G. Gerritsen, H.C.L. Abbenhuis, D. Vogt

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Single step, metal templated synthesis of nanostructured soluble silsesquioxane catalyst supports'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen