Single-site, single-component catalysts for very high molecular weight polyethylene : a robust 'ready-to-go' vanadium pi-bonded complex without a preformed V-C bond

A. Jabri, I.V. Korobkov, S. Gambarotta, R. Duchateau

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

36 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

no abstract
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)6119-6122
TijdschriftAngewandte Chemie - International Edition
Volume46
Nummer van het tijdschrift32
DOI's
StatusGepubliceerd - 2007

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Single-site, single-component catalysts for very high molecular weight polyethylene : a robust 'ready-to-go' vanadium pi-bonded complex without a preformed V-C bond'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit