Single-sided partial discharge location method based on impedance discontinuities along power cable

Y. Li, P.A.A.F. Wouters, P. Wagenaars, P.C.J.M. Wielen, van der, E.F. Steennis

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Single-sided partial discharge location method based on impedance discontinuities along power cable'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering