Single-Shot Spectral Sensor Based on a Multi-Pixel Near-Infrared Array

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelSingle-Shot Spectral Sensor Based on a Multi-Pixel Near-Infrared Array
UitgeverijOptical Society of America (OSA)
StatusGepubliceerd - 14 sep 2020

Citeer dit