Single-phase fluid flow distribution and heat transfer in microstructured reactors

E.V. Rebrov, J.C. Schouten, M.H.J.M. Croon, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

103 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Single-phase fluid flow distribution and heat transfer in microstructured reactors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen