Single-mode microwave ovens as new reaction devices : accelerating the living polymerization of 2-ethyl-2-oxazoline

F.D. Wiesbrock, R. Hoogenboom, C.H. Abeln, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

177 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Single-mode microwave ovens as new reaction devices : accelerating the living polymerization of 2-ethyl-2-oxazoline'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry