Single cell trapping by capillary pumping using NOA81 replica moulded stencils

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
72 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Single cell trapping by capillary pumping using NOA81 replica moulded stencils'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie