Single bases-station 3D positioning method using ultrasonic reflections (Abstract)

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelAdjunct Proceedings of the Fifth International Conference on Ubiquitous Computing (Ubicomp 2003, Seattle WA, USA, October 12-15, 2003)
Pagina's199-200
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit

Dijk, E. O., Berkel, van, C. H., Aarts, R. M., & Loenen, van, E. J. (2003). Single bases-station 3D positioning method using ultrasonic reflections (Abstract). In Adjunct Proceedings of the Fifth International Conference on Ubiquitous Computing (Ubicomp 2003, Seattle WA, USA, October 12-15, 2003) (blz. 199-200)