Simultaneous traumatic pseudoaneurysm and thrombosis of the popliteal artery after anterior cruciate ligament reconstruction

R. P.A. Janssen, H. A.G.M. Sala, W. J. Prakken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)397-399
Aantal pagina's3
TijdschriftInjury Extra
Volume38
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - nov. 2007

Citeer dit