Simultaneous scanning tunneling microscopy and synchrotron X-ray measurements in a gas environment

R.V. Mom, W.G. Onderwaater, M.J. Rost, M. Jankowski, S. Wenzel, L. Jacobse, P.F.A. Alkemade, V. Vandalon, M.A. van Spronsen, M. van Weeren, B. Crama, P. van der Tuijn, R. Felici, W.M.M. Kessels, F. Carlà, J.W.M. Frenken, I.M.N. Groot

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
9 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Simultaneous scanning tunneling microscopy and synchrotron X-ray measurements in a gas environment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie