Simultaneous NOx and particulate matter removal from diesel exhaust by hierarchical Fe-doped Ce-Zr-oxide

Y. Cheng, W. Song, J. Liu, H. Zheng, Z. Zhao, C. Xu, Y. Wei, E.J.M. Hensen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

71 Citaten (Scopus)
292 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Simultaneous NOx and particulate matter removal from diesel exhaust by hierarchical Fe-doped Ce-Zr-oxide'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Chemical Engineering

Physics

Material Science