Simultaneous monitoring of amorphous and crystalline phases in silicalite precursor gels. An in situ hydrothermal and time-resolved small- and wide-angle x-ray scattering study

W.H. Dokter, T.P.M. Beelen, H.F. Garderen, van, R.A. Santen, van, W. Bras, G.E. Derbyshire, G.R. Mant

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

39 Citaten (Scopus)
22 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Simultaneous monitoring of amorphous and crystalline phases in silicalite precursor gels. An in situ hydrothermal and time-resolved small- and wide-angle x-ray scattering study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Medicijnen en Levenswetenschappen