Simulations of human seated postures and dynamic seat interaction in impact conditions

R. Happee, P. Morsink, H.J. Cappon, H.C. Lange, de, J.S.H.M. Wismans

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TitelErgonomics for the new millenium : proceedings of the 14th triennial congress of the International Ergonomics Association and the 44th meeting of the Human Factors and Ergonomics Society, July 29 - August 4, 2000, San Diego, California, USA
RedacteurenO. Brown
Plaats van productieSanta Monica
UitgeverijHFES
ISBN van geprinte versie0-945289-13-8
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit