Simulations of bone remodeling at the cellular scale

R.F.M. Oers, van

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

301 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Simulations of bone remodeling at the cellular scale'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw en Biologie