Simulation study of the aerosol information content in OMI spectral reflectance measurements

B. Veihelmann, P.F. Levelt, P. Stammes, J.P. Veefkind

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

50 Citaten (Scopus)
91 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Simulation study of the aerosol information content in OMI spectral reflectance measurements'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen