Simulation optimization of stochastic systems with integer variables by sequential linearization

S.J. Abspoel, L.F.P. Etman, J. Vervoort, J.E. Rooda

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

  2 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Simulation optimization of stochastic systems with integer variables by sequential linearization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Mathematics

  Computer Science

  Chemical Engineering

  Biochemistry, Genetics and Molecular Biology