Simulation of radiation heat transfer in television tubes

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Simulation of radiation heat transfer in television tubes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen