Simulation of mutually coupled oscillators using nonlinear phase macromodels

Davit Harutyunyan, Joost Rommes, Jan Ter Maten, Wil Schilders

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Simulation of mutually coupled oscillators using nonlinear phase macromodels'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen