Simulation of large interconnect structures using ILU-type preconditioner

D. Harutyunyan, W. Schoenmaker, W.H.A. Schilders

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Simulation of large interconnect structures using ILU-type preconditioner'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen