Simulation of genetic networks modelled by piecewise deterministic Markov processes

S. Zeiser, U. Franz, O. Wittich, V. Liebscher

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

33 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Simulation of genetic networks modelled by piecewise deterministic Markov processes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Medicijnen en Levenswetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen