Simulation of delamination in brittle interfaces using an enriched cohesive zone model

M. Samimi, B.A.E. Hal, van, R.H.J. Peerlings, J.A.W. Dommelen, van, M.G.D. Geers

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 8th World Congress on Computational Mechanics
Plaats van productieItaly, Venice
Pagina'son cd-rom
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit

Samimi, M., Hal, van, B. A. E., Peerlings, R. H. J., Dommelen, van, J. A. W., & Geers, M. G. D. (2008). Simulation of delamination in brittle interfaces using an enriched cohesive zone model. In Proceedings of the 8th World Congress on Computational Mechanics (blz. on cd-rom). Italy, Venice.