Simulation of changes in myocardial tissue properties during left ventricular assistance with a rotary blood pump

J.R. Martina, P.H.M. Bovendeerd, N. Jonge, de, B.A.J.M. Mol, de, J.R. Lahpor, M.C.M. Rutten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Simulation of changes in myocardial tissue properties during left ventricular assistance with a rotary blood pump'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Medicijnen en Levenswetenschappen