Simulation of advanced reptation model using the deformation fields method

E.A.J.F. Peters, A.P.G. van Heel, M.A. Hulsen, B.H.A.A. Brule, van den

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Simulation of advanced reptation model using the deformation fields method'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen