Simulation of a novel configuration for luminescent solar concentrator photovoltaic devices using bifacial silicon solar cells

Mohammadreza Aghaei (Corresponding author), Marcello Nitti, Ned J. Ekins-Daukes, Angèle H.M.E. Reinders (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
32 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Simulation of a novel configuration for luminescent solar concentrator photovoltaic devices using bifacial silicon solar cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie