Simulation-based training of vaginal twin delivery for experienced gynaecologists: Useful or not?

Maria W.E. Frenken (Corresponding author), Laura D. de Wit-Zuurendonk, Sarah Rae Easter, Simone M T A Goossens, S Guid Oei

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Zoekresultaten