Simulation-based system specification and design

J.M. Mortel - Fronczak, van de, J.E. Rooda, R.J.A. Gorter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)20-23
TijdschriftPT Embedded Systems
Volume3
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit