Simulation-based performance analysis of a medical image-processing architecture

P.J.L. Cuijpers, A. Fioukov

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Simulation-based performance analysis of a medical image-processing architecture'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen