Simulation-based optimization for energy and buildings

A. Hasan, M. Palonen, M. Hamdy

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademic

3 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Simulation-based optimization for energy and buildings'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen