Simulation-based design of machine control systems

J.M. Mortel - Fronczak, van de, J. Vervoort, J.E. Rooda

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Simulation-based design of machine control systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen