Simulating water hammer with corrective smoothed particle method

Q. Hou, A.C.H. Kruisbrink, A.S. Tijsseling, A. Keramat

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

6 Citaten (Scopus)
136 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Simulating water hammer with corrective smoothed particle method'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen