Simulating the sorption dynamics of complex metal hydrides

J.G.O. Ojwang

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

630 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • van Santen, Rutger, Promotor
  • Kramer, Gert Jan, Promotor
Datum van toekenning25 mei 2009
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-1661-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit