Simulating the charging of a particle on a surface in a plasma

L.C.J. Heijmans, S. Nijdam

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

36 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Simulating the charging of a particle on a surface in a plasma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie