Simulating temperature programmed desorption directly from density functional calculations: how adsorbate configurations relate to desorption features

A.P. Bavel, van, D. Curulla Ferre, J.W. Niemantsverdriet

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  9 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Simulating temperature programmed desorption directly from density functional calculations: how adsorbate configurations relate to desorption features'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Chemische stoffen

  Fysica en Astronomie