Simulating fluctuating mesoscopic dynamics using three dimensional Voronoi cells

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Simulating fluctuating mesoscopic dynamics using three dimensional Voronoi cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Fysica en Astronomie