Simulating feedback and reversibility in substrate-enzyme reactions

D.A.J. Zwieten, van, J.E. Rooda, H.D. Armbruster, J.D. Nagy

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  134 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Simulating feedback and reversibility in substrate-enzyme reactions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Biochemistry, Genetics and Molecular Biology