Simulaties voor R&D: ‘Virtual Natural Lighting’ systemen

R.A. Mangkuto, C.E. Ochoa Morales, M.B.C. Aries, E.J. Loenen, van, J.L.M. Hensen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

34 Downloads (Pure)

Samenvatting

Mensen hebben een sterke voorkeur voor natuurlijk licht in gebouwen. Natuurlijk licht is echter zeer variabel en niet altijd en overal aanwezig. Er is dus behoefte aan ‘virtuele’ natuurlijke verlichting, die alle kenmerken van het ‘echte’ natuurlijke licht in zich heeft. De verwachting is dat een dergelijke lichtoplossing een echte natuurlijke lichtbron kan gaan vervangen in situaties waar natuurlijk licht niet of niet voldoende aanwezig is.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)38-40
Aantal pagina's3
TijdschriftTVVL Magazine
Volume41
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit

Mangkuto, R. A., Ochoa Morales, C. E., Aries, M. B. C., Loenen, van, E. J., & Hensen, J. L. M. (2012). Simulaties voor R&D: ‘Virtual Natural Lighting’ systemen. TVVL Magazine, 41(5), 38-40.