Simulated time for host-based testing with TTCN-3

S.C.C. Blom, T. Deiß, N. Ioustinova, A. Kontio, J.C. Pol, van de, A. Rennoch, N. Sidorova

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

212 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)29-49
TijdschriftSoftware Testing, Verification and Reliability
Volume18
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit